Matematik Studieretningsprojekter

Matematik og Dansk

Euclid
 
Komplekse tal
Integralregning
 
Kryptering
 
Poissonfordeling og radioaktivitet
Epidemier
Geometri og navigation
Uendelighedsbegrebet
Gyldent snit
Gruppet og symmetri
Flere projektforslag