Uendelighedsbegrebet i Matematikken.

     
     
     
     
     
     
     

Refferencer:

1. Jens Carstensen, "Talfølger og Rækker", Systime 1997.

2. Lars Mejlbo, "Uendelighedsbegrebet", Matematiklærerforeningen 1991.

3. Lars Mejlbo, "Uendelighedens Paradoxer ", Matematiklærerforeningen 1991.

4. Andersen, Bohr og Petersen, "Lærebog i Matematisk Analyse ", Jul. Gjellerups Forlag 1960, Bind II og IV.

5. Jens Carstensen, "Bogen om e", systime 1995.

6. Torben Svendsen, "Bogen om pi", 1992.