Sandsynlighedsregning og Statistik

Pierre de Fermat (1601 - 1665)
Leonhard Paul Euler (1707 – 1783)

 

  Poissonfordeling Ole W. Hansen Spil - pdf-note
Mindste kvadraters rette linje    
Pas på R2
   
Minkvad. konstanterne    
     

Juhl, Schultz og Sloth, "Sandsynlighedsregning", Trip 1983.

Jesper Frandsen, "Matematikken i Spil", Systime 2003.