Numerisk Løsning af Differentialligninger

Mange differentialligninger kan som nedenstående ikke løses analystisk, så man må finde en tilnærmet løsning ved hjælp af en algoritme - det vil i praksis sige ved hjælp af et computerprogram.

dy/dt = -g + k* y^2

Noter i pdf-format Links Referencer
Note - numerisk lÝsning af differentialligninger   1. Mogens Brun Heefelt, "Numeriske Algoritmer", Matematiklærerforeningen 1990.
Eulers og Runge-Kutas metoder    
OpenModelica