Inertimoment og Integraler

 

 

Carl Gustav Jacob Jacobi

(1804-1851)

Leonhart Euler

(1707-1783)

 

 

Links

     
   
   
   
     
     
     
     
     
     

 

pdf-dokumenter

     
Integration I Torsionspendul og Gyro  
Integration II Rullende kugle på skråplan  
Integtegration III    
     
     
     
     
     
     

 

 

Referencer

Brydensholt et al., Orbit 3, 2.udgave, Systime 2002, p.325.

Staffansson et al., Fysik i Grundtræk, 2A Mekanim, Munksgaard 1973, Kapitel 7.

Møller Jørgensen et al., Mmekanik 2, 4. udgave, Haase og Søns Forlag 1975.

Eriksson et al., Fysik 1, Almquist & Wikselle, 1970.

Content 2